مشخصات تماس شرکت تکساز کرکره

آدرس:
آدرس: اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد - انتهای خیابان نشاط اصفهانی (118) - پلاک 137
کد پستی: 8341655443
تلفن:
تلفن: 031-45837456
نمابر:
دورنگار: 031-45837457
موبایل:
تلفن همراه: 09131180781
ارسال ایمیل