با توجه به محدودیت فضای پارکینگ در اکثر پارکینگ های خانگی ، درب های پارکینگ زیر سقفی، گزینه ای بسیار مناسببه حساب می ایند .درب زیر سقفی از انواعدرببا مکانیزم به خصوصی زیر سقف پارکینگ قرار می گیرد و امکان استفاده حداکثری از فضایپارکینگ را می دهد .
علاوه بر محاسن ذکر شده ، درب های زیرسقفیشرکت نوین درب هوشمند به علت نوع طراحی فنرهای بالانس که فشارموتور و مصرف برق را به حداقل می رسانند ، یک انتخاب ایده آل برای محیطهایی با تردد زیاد می باشند .

درب زیرسقفی علاوه بر محاسنی که ذکر شد دارای زیبایی بی نظیری می باشد ،درب زیرسقفی به خاطر نوع طراحی آن که به صورت یک بخشی نصب می شود ، کاملا بی سر و صدا استدرب زیرسقفی از ایمنی و استحکام بالایی برخوردار است .

درب زیرسقفی شرکت نوین درب هوشمند در صورت برخورد به مانع بلافاصله متوقف می شود و در جهت عکس شروع به حرکت می کند . استفاده ازدرب زیرسقفی یکی از بهترین انتخاب های پیمانکاران و طراحان ساختمان است .